دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۶۰۱۰۳۸۲

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۶۰۱۰۳۸۲

در خصوص عدم ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی۳۱/۴/۹۴ 🔻 “ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع […]

Read more
پاسخ استعلام مالیاتی شماره ۲۶۸/۳۶۷۳۳/د

پاسخ استعلام مالیاتی شماره ۲۶۸/۳۶۷۳۳/د

الزام به تناظر کارتخوان های بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی ( حتی مدارس دولتی ) ✍️ تنظیم : رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

Read more
بخشنامه_گمرکی شماره ۱۴۰۱/۸۶۰۶۶۴

بخشنامه_گمرکی شماره ۱۴۰۱/۸۶۰۶۶۴

در خصوص امکان تمدید ضمانت نامه های مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از ابتدای سال تاکنون که سر رسید آن پایان شهریور می باشد جهت حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی

Read more
بخشنامه_بانکی شماره ۰۱/۱۴۸۸۴۱

بخشنامه_بانکی شماره ۰۱/۱۴۸۸۴۱

در خصوص تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری ⭕️ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

Read more

Enter your keyword