بخشنامه_بانکی شماره ۰۱/۱۴۸۸۴۱

در خصوص تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری

⭕️ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

Related Posts

Enter your keyword