دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۶۰۱۰۳۸۲

در خصوص عدم ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی۳۱/۴/۹۴

🔻 “ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.”

Related Posts

Enter your keyword