پاسخ استعلام مالیاتی شماره ۲۶۸/۳۶۷۳۳/د

الزام به تناظر کارتخوان های بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی ( حتی مدارس دولتی )

✍️ تنظیم : رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

Related Posts

Enter your keyword