صورتهای_مالی حسابرسی

صورتهای_مالی حسابرسی

نمونه صورتهای مالی کمیته فنی سازمان حسابرسیتهیه کننده : کمیته فنی سازمان حسابرسیدر ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

Read more
اخبارحرفه تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش

اخبارحرفه تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش

مقاله «با تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش» که توسط زهرا نوری ترجمه شده است منتشر شد. در این مقاله عنوان می شود که تقلب و جرایم مالی همیشه وجود خواهد داشت. هر جایی که پول باشد، افرادی نیز وجود دارند که از سامانه مالی برای منافع شخصی خود […]

Read more
اخبارحرفه مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی

اخبارحرفه مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی

مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی مقاله « مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی» که توسط زهرا نوری ترجمه شده است منتشر شد. در این مقاله عنوان می شود که کریستالینا جورجیوا ، مدیر صندوق بین المللی […]

Read more
مقاله حسابداری و بلاک چین

مقاله حسابداری و بلاک چین

فرصت ها و چالشهای پیش رو در چشم انداز آتی حسابداری با ظهور فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین در راستای شفافیت در گزارشگری و ارائه خدمات مالی ترجمه ای از :۱️⃣ خانم فاطمه صراف۲️⃣ آقای بهرام پسندیده پارسا۳️⃣ آقای محمد رضا حاجی رضا۴️⃣ آقای مهدی غریب

Read more
حسابرسی رفتاری

حسابرسی رفتاری

مقاله «حسابرسی رفتاری» که توسط دکتر لقمان پاکروان ترجمه شده است منتشر شد. این مقاله در پی بررسی و آثار رفتار مدیران و کارشناسان در تصمیم گیریهای آنها با توجه به نتایج حاصل از تصمیمها می باشد که در نهایت می تواند در قضاوت حسابرسان در تصمیم گیریهای خود در فرایند حسابرسی موثر باشد.

Read more

Enter your keyword