صورتهای_مالی حسابرسی

صورتهای_مالی حسابرسی

نمونه صورتهای مالی کمیته فنی سازمان حسابرسیتهیه کننده : کمیته فنی سازمان حسابرسیدر ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

Read more
اخبارحرفه تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش

اخبارحرفه تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش

مقاله «با تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش» که توسط زهرا نوری ترجمه شده است منتشر شد. در این مقاله عنوان می شود که تقلب و جرایم مالی همیشه وجود خواهد داشت. هر جایی که پول باشد، افرادی نیز وجود دارند که از سامانه مالی برای منافع شخصی خود […]

Read more
اخبارحرفه مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی

اخبارحرفه مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی

مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی مقاله « مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی» که توسط زهرا نوری ترجمه شده است منتشر شد. در این مقاله عنوان می شود که کریستالینا جورجیوا ، مدیر صندوق بین المللی […]

Read more
مقاله حسابداری و بلاک چین

مقاله حسابداری و بلاک چین

فرصت ها و چالشهای پیش رو در چشم انداز آتی حسابداری با ظهور فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین در راستای شفافیت در گزارشگری و ارائه خدمات مالی ترجمه ای از :۱️⃣ خانم فاطمه صراف۲️⃣ آقای بهرام پسندیده پارسا۳️⃣ آقای محمد رضا حاجی رضا۴️⃣ آقای مهدی غریب

Read more

Enter your keyword