مقاله حسابداری و بلاک چین

فرصت ها و چالشهای پیش رو در چشم انداز آتی حسابداری با ظهور فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین در راستای شفافیت در گزارشگری و ارائه خدمات مالی

ترجمه ای از :
۱️⃣ خانم فاطمه صراف
۲️⃣ آقای بهرام پسندیده پارسا
۳️⃣ آقای محمد رضا حاجی رضا
۴️⃣ آقای مهدی غریب

Related Posts

اینفوگرافی

اینفوگرافی

مراحل ثبت درخواست #ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران…Read more

Enter your keyword