استاندارد_حسابداری سازمان_حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد جدید شماره ۴۳ با نام:

🔺درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان

✍️سازمان حسابرسی ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

Related Posts

Enter your keyword