شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۳۲/۵۲۱۲۳/د

شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۳۲/۵۲۱۲۳/د

اظهارنظر مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفترفنی ومدیریت ریسک_مالیاتی در خصوص چگونگی اعمال معافیت مالیاتی، بر درآمد حاصل از فعالیت واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و نیز مقررات ارزش افزوده بر این دسته از واحدها

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۹۷۸۹ در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از #تراکنش های بانکی

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۹۷۸۹ در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از #تراکنش های بانکی

✅ رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری ➖ تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد می باشد ➖ در قانون، تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده است ➖جهت تعیین درآمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود ➖صرف […]

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۸

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۸

در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت ابطال عبارت “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹” از بند ۸ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۳۶۳ هیات وزیران 📌 اسناد خزانه اسلامی دریافتی از کارفرمایان دولتی برای ارائه به سازمان امور مالیاتی بابت #مالیاتبرارزش_افزوده صرفا محدود به اسناد تا سررسید حداکثر تا پایان سال […]

Read more

Enter your keyword