#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۷۴۹ در خصوص ابطال مصوبه ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ -۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیات وزیران برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۷۴۹ در خصوص ابطال مصوبه ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ -۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیات وزیران برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۷۴۹ در خصوص ابطال مصوبه ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ -۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیات وزیران برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان 👈 بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان […]

ادامه خبر
#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۳۳۸۹۹/ د در خصوص اصلاحیه آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۳۳۸۹۹/ د در خصوص اصلاحیه آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۳۳۸۹۹/ د در خصوص اصلاحیه آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ این ابلاغیه در خصوص موارد زیر است 🔹حذف مرحله ۴۵ 🔹حذف اخذ شماره اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ برای مودیان جدید 🔹عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان جهت تشکیل پرونده 🔹حذف بازدید میدانی

ادامه خبر
اظهار نظر شماره ۱۱۴ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ اگر شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخرید کند (سهام خزانه) و بخشی از همان سهام را به بیش از بهای تمام شده به فروش رساند، نحوه انعکاس سهام خزانه و صرف سهام خزانه در صورت‌های مالی تلفیقی چگونه است؟

اظهار نظر شماره ۱۱۴ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ اگر شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخرید کند (سهام خزانه) و بخشی از همان سهام را به بیش از بهای تمام شده به فروش رساند، نحوه انعکاس سهام خزانه و صرف سهام خزانه در صورت‌های مالی تلفیقی چگونه است؟

اظهار نظر شماره ۱۱۴ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ اگر شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخرید کند (سهام خزانه) و بخشی از همان سهام را به بیش از بهای تمام شده به فروش رساند، نحوه انعکاس سهام خزانه و صرف سهام خزانه در صورت‌های مالی تلفیقی چگونه است؟

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۵۶  در خصوص ابلاغ دادنامه مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی شروط سه گانه بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون .م.م

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۵۶ در خصوص ابلاغ دادنامه مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی شروط سه گانه بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون .م.م

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۵۶ در خصوص ابلاغ دادنامه مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی شروط سه گانه بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون .م.م

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۵۴ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۶-۲۰۱

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۵۴ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۶-۲۰۱

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۵۴ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۶-۲۰۱ بخشنامه_موضوع_ابلاغ_نظر_اکثریت_اعضای_شورای_عالی_مالیاتی_موضوع_صورتجلسه  

ادامه خبر
#مصوبه_هیات_دولت شماره ۸۰/۱۰۱۲۰۷ در خصوص ابلاغ تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۸۰/۱۰۱۲۰۷ در خصوص ابلاغ تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۸۰/۱۰۱۲۰۷ در خصوص ابلاغ تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی تصویبنامه_شورای_عالی_اجرای_سیاستهای_کلی_اصل_۴۴_با_هدف_بهبود_فضای

ادامه خبر
#مصوبه_هیات_دولت شماره ۷۹۰۴۸/ت ۵۷۴۴۸ هـ در خصوص آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۷۹۰۴۸/ت ۵۷۴۴۸ هـ در خصوص آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۷۹۰۴۸/ت ۵۷۴۴۸ هـ در خصوص آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آیین_نامه_اجرایی_جزء_۳_بند_الف_ماده_۴_قانون_حداکثر_استفاده_از_توان

ادامه خبر

Enter your keyword