#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۳ در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲و۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۳ در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲و۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۳ در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲و۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره  ۲۰۰/۹۷/۱۲۰  موضوع : ابلاغ صورت جلسه  شماره ۲۰۱_۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک  دارایی های استهلاک پذیر بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۰ موضوع : ابلاغ صورت جلسه شماره ۲۰۱_۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۰ موضوع : ابلاغ صورت جلسه شماره ۲۰۱_۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

ادامه خبر
#بخشنامه_گمرک تاکید بر تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و رعایت مهلت های زمانی جهت درخواست های استرداد حقوق ورودی اخذ شده از واردات قطعی بکار رفته در تولید، تکمیل یا بسته بندی محصولات صادراتی

#بخشنامه_گمرک تاکید بر تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و رعایت مهلت های زمانی جهت درخواست های استرداد حقوق ورودی اخذ شده از واردات قطعی بکار رفته در تولید، تکمیل یا بسته بندی محصولات صادراتی

#بخشنامه_گمرک تاکید بر تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و رعایت مهلت های زمانی جهت درخواست های استرداد حقوق ورودی اخذ شده از واردات قطعی بکار رفته در تولید، تکمیل یا بسته بندی محصولات صادراتی صفحه۲-۱ #بخشنامه_گمرک تاکید بر تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و رعایت مهلت های زمانی جهت درخواست های استرداد حقوق […]

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ ص  در خصوص ، رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی انجمن های علمی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ ص در خصوص ، رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی انجمن های علمی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ ص در خصوص ، رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی انجمن های علمی صفحه۲-۱ #بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ ص در خصوص ، رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی انجمن های علمی صفحه۲-۲

ادامه خبر
دیدگاه های عدم اطمینان و خطرات چندگانه و متقابل برای خاور میانه و همسایگانش

دیدگاه های عدم اطمینان و خطرات چندگانه و متقابل برای خاور میانه و همسایگانش

صندوق بین المللی پول مطرح کرد: “دیدگاه های عدم اطمینان و خطرات چندگانه و متقابل برای خاور میانه و همسایگانش.”   کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه می توانند از قیمت های نفت خام در سال ۲۰۱۹ بهره مند شوند، اما عدم اطمینان منطقه ای بر رشد اقتصادی آنها تاثیر می گذارد. گزارش جدیدی از […]

ادامه خبر
پرسش مدیرکل اداره امور مالیاتی شمال تهران در خصوص نحوه محاسبه مالیات و ارزیابی سهم الشرکه و حق تقدم سهام شرکت های غیر بورسی برای صدور گواهی ماده ۳۴ ق.م.م و پاسخ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی نسبت به آن

پرسش مدیرکل اداره امور مالیاتی شمال تهران در خصوص نحوه محاسبه مالیات و ارزیابی سهم الشرکه و حق تقدم سهام شرکت های غیر بورسی برای صدور گواهی ماده ۳۴ ق.م.م و پاسخ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی نسبت به آن

استعلام مدیر کل اداره کل امور مالیاتی شمال تهران در خصوص #سهام غیر بورسی مبحث مالیات بر#ارث پاسخ مدیرکل #دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی در خصوص ؛ #سهام غیر بورسی مبحث مالیات بر#ارث

ادامه خبر
#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ ص نحوه برسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ ص نحوه برسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ ص نحوه برسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م صفحه ۱ #دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ ص نحوه برسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م صفحه۲ #دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ ص […]

ادامه خبر
اظهار نظر #دفترفنی_ارزش_افزوده در خصوص: رفع ابهام حوزه های مالیات بر ارزش افزوده کشور نسبت به معاف یا مشمولیت شرکتها و اشخاص عرضه کننده و #چاپ کننده کاتالوگ های طبی و نشریات

اظهار نظر #دفترفنی_ارزش_افزوده در خصوص: رفع ابهام حوزه های مالیات بر ارزش افزوده کشور نسبت به معاف یا مشمولیت شرکتها و اشخاص عرضه کننده و #چاپ کننده کاتالوگ های طبی و نشریات

اظهار نظر #دفترفنی_ارزش_افزوده در خصوص: رفع ابهام حوزه های مالیات بر ارزش افزوده کشور نسبت به معاف یا مشمولیت شرکتها و اشخاص عرضه کننده و #چاپ کننده کاتالوگ های طبی و نشریات

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص موضوع : رسیدگی های مالیاتی به بخشودگی جرایم انجمن های علمی ۱۹۹_۱۹۷_۱۹۳_۱۹۰_۱۶۹_۱۳۹

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص موضوع : رسیدگی های مالیاتی به بخشودگی جرایم انجمن های علمی ۱۹۹_۱۹۷_۱۹۳_۱۹۰_۱۶۹_۱۳۹

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص موضوع : رسیدگی های مالیاتی به بخشودگی جرایم انجمن های علمی ۱۹۹_۱۹۷_۱۹۳_۱۹۰_۱۶۹_۱۳۹ صفحه ۱ #بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص موضوع : رسیدگی های مالیاتی به بخشودگی جرایم انجمن های علمی ۱۹۹_۱۹۷_۱۹۳_۱۹۰_۱۶۹_۱۳۹ صفحه۲ #بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص موضوع : رسیدگی های مالیاتی به بخشودگی جرایم انجمن های علمی ۱۹۹_۱۹۷_۱۹۳_۱۹۰_۱۶۹_۱۳۹ صفحه ۳

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۶ درخصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت مبنی برابطال بخشنامه شماره ۲۵/ ۲۵/ ۲۰۰ و نامه ۱۰۷۴۳/ ۲۰۰ راجع به عدم شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۶ درخصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت مبنی برابطال بخشنامه شماره ۲۵/ ۲۵/ ۲۰۰ و نامه ۱۰۷۴۳/ ۲۰۰ راجع به عدم شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۶ درخصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت مبنی برابطال بخشنامه شماره ۲۵/ ۲۵/ ۲۰۰ و نامه ۱۰۷۴۳/ ۲۰۰ راجع به عدم شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات

ادامه خبر

Enter your keyword