#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۲۶  در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) و ( ح ) و ( ط ) و ( ی ) و ( ک ) و ( ل ) و ( ع ) و ( ف ) و ( ر ) و ( ص ) و (ش ) تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۲۶ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) و ( ح ) و ( ط ) و ( ی ) و ( ک ) و ( ل ) و ( ع ) و ( ف ) و ( ر ) و ( ص ) و (ش ) تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۲۶ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) و ( ح ) و ( ط ) و ( ی ) و ( ک ) و ( ل ) […]

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری شماره دادنامه ۳۵۷ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه مهندسان از محل دریافتی بابت ارائه خدمات رای شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

#دیوان_عدالت_اداری شماره دادنامه ۳۵۷ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه مهندسان از محل دریافتی بابت ارائه خدمات رای شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

#دیوان_عدالت_اداری شماره دادنامه ۳۵۷ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه مهندسان از محل دریافتی بابت ارائه خدمات رای شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

ادامه خبر
#شورای_عالی_مالیاتی شماره ۲-۲۰۱ در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتها به مشارکت های اشخاص حقیقی دارای مجوز از مراجع خاص ….

#شورای_عالی_مالیاتی شماره ۲-۲۰۱ در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتها به مشارکت های اشخاص حقیقی دارای مجوز از مراجع خاص ….

#شورای_عالی_مالیاتی شماره ۲-۲۰۱ در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتها به مشارکت های اشخاص حقیقی دارای مجوز از مراجع خاص ….

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۸۲۵۴ در خصوص تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۸۲۵۴ در خصوص تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۸۲۵۴ در خصوص تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

ادامه خبر
#بخشنامه_وزارت_صمت شماره ۶۰/۶۵۴۱۹ در خصوص تعیین مسئول پیگیری امور ارزی و نماینده وزارت صمت در بانک مرکزی

#بخشنامه_وزارت_صمت شماره ۶۰/۶۵۴۱۹ در خصوص تعیین مسئول پیگیری امور ارزی و نماینده وزارت صمت در بانک مرکزی

#بخشنامه_وزارت_صمت شماره ۶۰/۶۵۴۱۹ در خصوص تعیین مسئول پیگیری امور ارزی و نماینده وزارت صمت در بانک مرکزی با حکم مدرس خیابانی، محمد قبله مسئول پیگیری امور ارزی و نماینده وزارت صمت در بانک مرکزی شد

ادامه خبر
#بخشنامه_بانکی شماره ۹۹/۵۷۹۱۳ در خصوص سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی ابلاغ شد 🔹بانک مرکزی سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

#بخشنامه_بانکی شماره ۹۹/۵۷۹۱۳ در خصوص سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی ابلاغ شد 🔹بانک مرکزی سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

#بخشنامه_بانکی شماره ۹۹/۵۷۹۱۳ در خصوص سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی ابلاغ شد 🔹بانک مرکزی سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

ادامه خبر
#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ در خصوص نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۹۷/۵/۲۷ می باشد

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ در خصوص نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۹۷/۵/۲۷ می باشد

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ در خصوص نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۹۷/۵/۲۷ می باشد    

ادامه خبر
#مالیات #دفترفنی_ومدیریت_ریسک اظهارنظر در خصوص عدم معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر الوار و چوب اره شده و تراش خورده و تخته و سایر موارد از این قبیل ، ضمن تاکید بر بخشنامه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶ با پیوست ابلاغیه های مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۹۸ و نیز ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۷

#مالیات #دفترفنی_ومدیریت_ریسک اظهارنظر در خصوص عدم معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر الوار و چوب اره شده و تراش خورده و تخته و سایر موارد از این قبیل ، ضمن تاکید بر بخشنامه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶ با پیوست ابلاغیه های مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۹۸ و نیز ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۷

#مالیات #دفترفنی_ومدیریت_ریسک اظهارنظر در خصوص عدم معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر الوار و چوب اره شده و تراش خورده و تخته و سایر موارد از این قبیل ، ضمن تاکید بر بخشنامه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶ با پیوست ابلاغیه های مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۹۸ و نیز ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۷

ادامه خبر

Enter your keyword