#بخشنامه_بانکی  شماره ۹۹/۴۱۹۴ در خصوص لغو محرومیت های ۳ ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد

#بخشنامه_بانکی شماره ۹۹/۴۱۹۴ در خصوص لغو محرومیت های ۳ ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد

#بخشنامه_بانکی شماره ۹۹/۴۱۹۴ در خصوص لغو محرومیت های ۳ ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها در شرایط کرونا، صاحبان چک‌های دارای سر رسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.  

ادامه خبر
#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

ادامه خبر
#بخشنامه_تامین_اجتماعی  شماره ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۵۴۸ در خصوص تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه (پاره وقت)

#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۵۴۸ در خصوص تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه (پاره وقت)

#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۵۴۸ در خصوص تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه (پاره وقت) تکمیل_سوابق_پرداخت_حق_بیمه_به_صورت_کسری_از_ماه_پاره_وقتو

ادامه خبر

Enter your keyword