#بخشنامه_گمرکی شماره ۱۳۹۵۰۲۷/ ۹۸ در خصوص پیگیری و وصول مطالبه نامه های کسر دریافتی سنوات قبل از طریق برگزاری جلسات با سازمان امور مالیاتی استان

#بخشنامه_گمرکی شماره ۱۳۹۵۰۲۷/ ۹۸ در خصوص پیگیری و وصول مطالبه نامه های کسر دریافتی سنوات قبل از طریق برگزاری جلسات با سازمان امور مالیاتی استان

#بخشنامه_گمرکی شماره ۱۳۹۵۰۲۷/ ۹۸ در خصوص پیگیری و وصول مطالبه نامه های کسر دریافتی سنوات قبل از طریق برگزاری جلسات با سازمان امور مالیاتی استان 📌احصاء و اعلام برخی شاخص های کارت های بازرگانی موسوم به اجاره ای جهت کنترل و نظارت بیشتر قبل از ترخیص کالا  

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۲ در خصوص ، ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط به مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۲ در خصوص ، ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط به مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۲ در خصوص ، ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط به مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۱ در خصوص ، حق سنوات ، ذخیره ایام‌مرخصی استفاده نشده، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده ۱۹۷

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۱ در خصوص ، حق سنوات ، ذخیره ایام‌مرخصی استفاده نشده، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده ۱۹۷

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۱ در خصوص ، حق سنوات ، ذخیره ایام‌مرخصی استفاده نشده، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده ۱۹۷  

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص رد اعتراض اداره کل امور مالیاتی اصفهان به رای بدوی دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای عملکرد های قبل از اصلاحیه سال ۹۴ ق.م.م

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص رد اعتراض اداره کل امور مالیاتی اصفهان به رای بدوی دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای عملکرد های قبل از اصلاحیه سال ۹۴ ق.م.م

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص رد اعتراض اداره کل امور مالیاتی اصفهان به رای بدوی دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای عملکرد های قبل از اصلاحیه سال ۹۴ ق.م.م

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

ادامه خبر
#بانک_مرکزی سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵۰ هزار یورو شد ✍️بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.

#بانک_مرکزی سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵۰ هزار یورو شد ✍️بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.

#بانک_مرکزی سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵۰ هزار یورو شد ✍️بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت. […]

ادامه خبر
#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۲/۴۵۷۷۷/د  در خصوص ؛ معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۲/۴۵۷۷۷/د در خصوص ؛ معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۲/۴۵۷۷۷/د در خصوص ؛ معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه

ادامه خبر

Enter your keyword