ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۱۲۱۴۹/ص

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۱۲۱۴۹/ص

در خصوص تاکید به اجرای ضوابط و مقررات چگونگی پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم 🔺 تکمیل فرآیند ثبت نام از ۴۴ به ۴۵ موضوعیتی ندارد 🔺 منوط کردن صدور گواهی یادشده به پرداخت حق تمبر وجه قانونی ندارد

Read more
بازنشر ابلاغیه_مالیاتی پاسخ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی/شماره نامه ۲۸۴۹۹

بازنشر ابلاغیه_مالیاتی پاسخ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی/شماره نامه ۲۸۴۹۹

🔹موضوع : نحوه و چگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود …. با تاکید به عدم دسترسی مودیان به این نسبت ها به دلیل کاربرد درون سازمانی !!! [ در جهت اصل عدالت مالیاتی و شفافیت اطلاعات ..] 🔸 نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص فعالیت های اقتصادی که نسبت آن توسط سازمان تعیین […]

Read more
مصوبه هیات دولت شماره ۱۱۵۲۶۶/ ت ۵۸۷۹۱ هـ

مصوبه هیات دولت شماره ۱۱۵۲۶۶/ ت ۵۸۷۹۱ هـ

در خصوص مالیات سالانه انواع خودرو و وانت دوکابین گران قیمت ◾️تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد. 🔹تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” […]

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۷۰

بخشنامه_مالیاتی شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۷۰

در خصوص اصلاح بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۳ مرتبط با امکان تسری بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره ١ و ٢ ماده ٨۶ قانون مالیات های مستقیم

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۵۸۱۲۵۵۲

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۵۸۱۲۵۵۲

در خصوص ابطال بخشنامه بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه

Read more
ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۹۲۲/د

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۹۲۲/د

در خصوص بارگذاری اظهارنامه ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی موضوع ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰دکل کشور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده

Read more
ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۰۸۳۰/ص

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۰۸۳۰/ص

در خصوص #مالیات برارزش افزوده در #مناطق آزاد 🔹شمول مالیات و عوارض بر کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تولید داخل محسوب می شود. 🔹آن قسمت از کالای تولیدی که وارداتی تلقی می شود مشمول حقوق ورودی و مالیات و عوارض خواهد بود

Read more

Enter your keyword