ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د

در خصوص بارگذاری اطلاعات تراکنش‌های بانکی سال های ١٣٩۵ لغایت ١٣٩٧ اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی در سامانه اطلاعاتینکات قابل توجه در رسیدگی 🔻گردش بستانکار کمتر از ۵٠ میلیارد ریال که تاکنون رسیدگی نشده مشمول حسابرسی نمی باشند.

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸

در خصوص ارسال دادنامه شماره ۱۰۷۲۵ مورخ ۱۸/ ۳/ ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۷ و ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی 🔸الف : جریمه موضوع ماده ۱۹۰ ق.م.م ( دیرکرد ) ناظر به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال […]

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۶

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۶

درخصوص موضوع :اصلاح عبارت ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عبارت ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۹

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۹

در خصوص ابلاغ مصوبه ستاد مای مدیریت کرونا در رابطه با تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری ( تا ۷ / ۶/ ۱۴۰۰ )

Read more
ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۲۸۹۹۸/د در خصوص ارائه نکات ضروری به منظور رفع ابهام در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های عمل کرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۲۸۹۹۸/د در خصوص ارائه نکات ضروری به منظور رفع ابهام در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های عمل کرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی

🔸مودیانی که از شمول تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ خارج بوده اند🔸مودیانی که اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات ارائه ننموده اند🔸اظهارنامه هایی که نحوه انجام فرآیند حسابرسی آنان مشخص نشده است

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۳۷۲ دیوان عدالت مصوبه ستاد اقتصادی دولت را متوقف کرد

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۳۷۲ دیوان عدالت مصوبه ستاد اقتصادی دولت را متوقف کرد

🔹درحالی که قرار بود در تاریخ ۹۹/۹/۹ از سامانه جامع تجارت رونمایی شود، با رای دیوان عدالت اداری فرایند اظهار کالا که قرار بود به جای سامانه گمرک در سامانه مذکور انجام شود، متوقف شد. 🔹در قرار قبول دستور موقت آمده است، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و با توجه به تشریفات انحصاری حوزه امور […]

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۴۴۵ دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از #تراکنشهای بانکی

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۴۴۵ دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از #تراکنشهای بانکی

دادنامه مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ابلاغ شد. صرف تراکنش های بانکی، خود به خود سند و مدرکی مبنی بر درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست.

Read more

Enter your keyword