شیوه نامه مالیاتی ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۲/۶۱۶۳۱/ص

در خصوص جایزه خوش حسابی
در صورت رعایت کلیه شرایط در ماده ١٨٩ استفاده از جایزه خوش حسابی منوط به پرداخت مالیات هر سال در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است
منبع صدور : #دفترفنیومدیریتریسک_مالیاتی

Related Posts

Enter your keyword