شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۱۰/۵۱۱۹۳/د

در خصوص؛

🔹 ابلاغ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت )

Related Posts

Enter your keyword