مشاوره

امروزه دسترسی به اطلاعات حسابداری دقیق و قابل اعتماد برای اخذ تصمیمات آگاهانه در مسیر رشد و توسعه حرفه ای برای هر کسب و کاری از ضروریات به حساب می آید. صاحبان مشاغل در هر سطح و زمینه ای برای پاسخگویی به سهامداران، مدیران و یا حتی شرکایشان نیاز به دسترسی به اطلاعاتی جامع و در کنار آن تحلیل ها و گزارشاتی موثق دارند. هدف از ارائه مشاوره نیز پاسخ به سوالاتی از قبیل پرسش های زیر است:

 • رعایت چه نکاتی در تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری و مالی ضروری است؟
 • در فرآیندهای کاری آیا گلوگاه ها خوب شناسائی و کنترل شده است ؟
 • آیا در برنامه ریزی ها کلان برای آینده خطرات شناسائی شده است؟
 • صورت های مالی خودرا چگونه تنظیم و تحلیل کنیم؟
 • فعالیت های مالی خود را چگونه ساماندهی کنیم تا ملزم به پرداخت کمترین میزان مالیات در چارچوب قانون و بیمه شویم؟
 • ضوابط، فرایند ها و فرم های مالی مناسب برای کسب و کار ما کدامند؟
 • کدام نرم افزار(مالی/حسابداری،حقوق و دستمزد و انبار) برای توسعه ی کسب و کار ما مناسب تر و موثرتر است؟
 • برای ممیزی و انبارگردانی موسسه توجه به چه نکاتی ضروری است؟
 • در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی رعایت چه نکاتی الزامی است؟
 • دانستن چه مواردی درباره آیین نامه ها و دستور العملهای مالی، حسابداری بهای تمام شده و حسابداری پیمانکاری ضروری است؟

خدمات مشاوره ای که در حساب پردازان معاصر ماندگار قابل ارئه هستند عبارتند از :

 • ممیزی داخلی
 • ریسک پذیری
 • مدیریت هزینه
 • تجزیه و تحلیل و تطابق با استراتژی
 • بهینه سازی عملکرد
 • مسئولیت های اجتماعی
 • بودجه

Enter your keyword