مدیریت مالی

مدیر مالی در اتخاذ تصمیم های بلند مدت و کلان شرکت باید به نوع سرمایه گذاری و راهکارهای تامین منابع مالی آن توجه ویژه نماید و همواره دارای برنامه ریزی درست و دقیقی باشد و به نکات عمده از جمله حفظ و ارتقاء شرایط فعلی شرکت در جهت بهبود ، پرداخت هزینه های تامین سرمایه، سود سرمایه گذاری، زمان بهره برداری از سرمایه گذاری انجام شده و مخاطرات پیش روی فرآیند فعالیت بنگاه اقتصادی توجه ویژه داشته باشد.

از پرسش های متداولی که مدیریت مالی در تصمیم گیری تامین مالی باید به دنبال پاسخ آن باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • آیا نوع تامین مالی استفاده شده در شرکت متفاوت است؟
 • آیا ساختار سرمایه موجود در شرکت درست است؟
 • چگونه و در کجا شرکت باید افزایش ثروت داشته باشد؟
 • آیا بودجه استفاده شده در شرکت تنها باید از طریق درآمد باشد؟
 • آیا باید شرکت بودجه خود را از منابع خارجی تامین کند؟
 • اگر شرکت به دنبال تامین مالی خارجی است ، آیا باید آن را از صاحبان سرمایه تامین کند یا از طریق راهکارهای دیگر نظیر اخذ تسهیلات تامین نماید؟

موسسه حساب پردازان معاصر ماندگار آماده ارائه انواع خدمات مدیریتی در زمینه مالی به مشتریان خود به شرح زیر می باشد:

 • خرید و ادغام شرکتها
 • مدیریت خرید
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • مدیریت تامین منابع مالی
 • مدیریت ساختار سرمایه
 • ارزیابی پروژه های جدید
 • مدلسازی مالی
 • شناسائی اولویت عوامل ارزش افزوده
 • تدوین فرم نرم افزاری اطلاعات مالی
 • سازماندهی و مدیریت داده ها
 • به حداکثر رساندن کامیابی موقعیت مالی و مالیاتی
 • ارزیابی اجزاء کسب و کار و چشم انداز بازار
 • شناسائی عوامل پویای ارزشیابی
 • تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و برنامه ریزی برای آینده
 • تعیین نرخ تنزیل
 • تجدید ساختار کسب و کار جهت بهبود بازسازی
 • ارزیابی ورشکستگی
 • تدوین استراتژی مالی
 • تعیین جریانهای نقدی

Enter your keyword