مصوبه هیات دولت شماره ۱۱۵۲۶۶/ ت ۵۸۷۹۱ هـ

در خصوص مالیات سالانه انواع خودرو و وانت دوکابین گران قیمت

◾️تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

🔹تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” [ مالیات سالانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین ] طی نامه شماره ۱۱۵۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

Related Posts

Enter your keyword