مصوبه هیات دولت شماره ۱۴۹۳۹۹/ت ۵۹۳۹۴ هـ

در خصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در خصوص چگونگی اجرای تکالیف اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

Related Posts

Enter your keyword