مالیات انتقاد رئیس کانون سردفتران از سازمان امور مالیاتی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص کم توجهی سازمان امور مالیاتی به عدم وصول حقوق دولتی ناشی از عملکرد برخی مسئولین وعدم حمایت این سازمان از دفتر اسناد رسمی شدیدا انتقاد کرد.

Related Posts

Enter your keyword