ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۱۰۱/د

در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی ناشی از تراکنش های بانکی سال ۹۵ مودیان از جمله مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه عملکرد ۹۵ اقدام نموده بودند با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی .

✍️ چند روز قبل رئیس کل بخشنامه کرده مبنی بر اینکه از رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی سال ۹۷ و قبل آن به نام مودیانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه داده اند اجتناب شود ( البته جهت پالایش مجدد )، حالا متوجه شدن که مدت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی این دسته از مودیان برای سال ۹۵ محدود هستش ( تا پایان خرداد برای حقیقی ها ) … از قید پالایش گذشتن و گفتن هر چه هست رسیدگی کنین و مالیات تشخیص بدین

Related Posts

Enter your keyword