ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۸۴۷۸ / د

در خصوص تمدید موعد اجرای مفاد نامه ۷۲۱۲/ ۲۰۰/ د از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱

✍️همان که گفته بودن باید از ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ و بعد گفتن از ۱۸ اردیبهشت اجرایی بشه .. حالا به این دلیل و خیلی محترمانه موعد اجرای اون رو عقب انداختن
بازنشر : تازه های مالیاتی

Related Posts

Enter your keyword