ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۰۸۳۰/ص

در خصوص #مالیات برارزش افزوده در #مناطق آزاد

🔹شمول مالیات و عوارض بر کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تولید داخل محسوب می شود.

🔹آن قسمت از کالای تولیدی که وارداتی تلقی می شود مشمول حقوق ورودی و مالیات و عوارض خواهد بود

Related Posts

Enter your keyword