#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۱۱۳۲۷-۱۱۳۲۸ ◾️ عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

#دیوان_عدالت_اداری
دادنامه شماره ۱۱۳۲۷-۱۱۳۲۸

◾️ عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸
🔹 موضوع : مسئولیت اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به دولت

 

Related Posts

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین…Read more

Enter your keyword