دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۵

در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور

Related Posts

Enter your keyword