بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۴۴۱۰۷/د در خصوص برنامه ریزی جهت حضور همکاران در محل خدمت در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۹ و ۳۰ مهر ماه برای انجام امور محوله

🔸🔸ترجیحا رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

Related Posts

Enter your keyword