بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۹۹

در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ با موضوع درآمد اشخاص خارجی موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم

Related Posts

Enter your keyword