بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸

در خصوص ارسال دادنامه شماره ۱۰۷۲۵ مورخ ۱۸/ ۳/ ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۷ و ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی

🔸الف : جریمه موضوع ماده ۱۹۰ ق.م.م ( دیرکرد ) ناظر به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیست.

🔸ب : انتقال حق واگذاری محل مشمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ ق.م.م نخواهد بود چرا که در حوزه مالیاتی، مرور زمان مالیاتی فقط نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده است.

Related Posts

Enter your keyword