بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۹

در خصوص ابلاغ مصوبه ستاد مای مدیریت کرونا در رابطه با تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری ( تا ۷ / ۶/ ۱۴۰۰ )

Related Posts

Enter your keyword