بخشنامه حقوق دستمزد بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

🔰 بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

Related Posts

Enter your keyword