#مصوبه_هیات_دولت شماره ۳۴۵۸۲/ت ۵۷۷۶۲/هـ در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان ابلاغ شد

#مصوبه_هیات_دولت
شماره ۳۴۵۸۲/ت ۵۷۷۶۲/هـ
در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان ابلاغ شد

🔰معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

🔰به موجب مصوبه فوق، از تاریخ اول فروردین ۹۹، کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان (۲۶) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک (۱۴۰ر۶۶۰ر۱) ریال افزایش می‌یابد.

Related Posts

Enter your keyword