املاک و ساخت و ساز شاید یکی از قدیمی ترین زمینه های کاری باشد که انسان به آن مشغول شده اما سابقه بسیار طولانی و در هم آمیختگی آن با تاریخ زندگی بشر باعث نشده مشکلات مالی من جمله ریسک بالا، آسیب های ناشی از نوسان قیمت، اثرات ناشی از رکود حاکم بر بازار مسکن، تامین نقدینگی، تغییرات مداوم قوانین و پیچیدگی های مالیاتی آن از دیگر مشاغل کمتر باشد. کاملا برعکس به دلیل گستردگی حرفه ای این حوزه کاری که از پیمانکار تا انبوه ساز، از شرکت های ناظر تا مامورین املاک را شامل می شوند مشکلات مالی این حرفه نیز پیچیده تر و تخصصی تر است.

اصلا عجیب نیست اگر تامین منابع مالی برایتان بسیار مشکل است. نگران خطرات ناشی از نوسان قیمت نباشید سرمایه گذاری هایتان هنوز هم می توانند بسیار سودده باشند.

کافی است از  حساب پردازان معاصر ماندگار کمک بگیرید. خدماتی که ما می توانیم در اختیارتان بگذاریم:

  • تمامی امور حسابداری
  • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
  • گزارشگری مالی همراه با تجزیه و تحلیل های اقتصادی
  • مشاوره های سرمایه گذاری
  • مدیریت هزینه
  • مطابقت قوانین با امور اجرایی جاری
  • تحلیل عملکرد گذشته
  • امور مربوط به ارزش افزوده
  • ارزیابی پروژه های احتمالی آتی

Enter your keyword