در صنعت حمل و نقل مشکلات مالی بسیاری ممکن است بوجود آید. علی الرغم حجم بالای نقدینگی و شکل گیری این تصور که همواره این صنعت دارای حاشیه سود بالایی می باشد، حاشیه سود نسبتا محدود است. حجم بالای نقدینگی که اگر چه گردش مالی را افزایش می دهد اما لزوما به معنای سوددهی بالا نیست، خود دو مشکل جدی ایجاد می کند:

 • ذهنیت اشتباه صاحبان این مشاغل از میزان سود حاصله و در نتیجه خطا در مدیریت نقدینگی
 • تسهیل تقلب های داخلی

بعلاوه اینکه قوانین مختلف مالیاتی در این صنعت احتمال بروز اشتباهات مالیاتی را  نیز افزایش می دهد. برای پرهیز از چنین موقعیت هایی مشاوره با افراد متخصص بهترین راه حل است.

حساب پردازان معاصر ماندگار می تواند تمام خدمات زیر را جهت یاری شما برای رسیدن به اهداف کاری تان ارائه دهد:

 • تمامی امور حسابداری
 • ارزیابی کنترل های داخلی (ممیزی داخلی)
 • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
 • امور مربوط به ارزش افزوده
 • گزارشگری مالی
 • مشاوره های سرمایه گذاری
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت نقدینگی
 • خرید و ادغام
 • مطابقت قوانین با امور اجرایی جاری
 • کلیه خدمات منابع انسانی شامل نظارت بر پروسه جذب، تنظیم قرارداد و تنظیم شرح وظایف

Enter your keyword