#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۶۷۱۸/د در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی ( باستثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین )

#دستورالعمل_مالیاتی
شماره ۲۳۰/۶۶۷۱۸/د

در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی ( باستثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین )

 

  

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword