#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۳ در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲و۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۳ در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲و۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ  ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت  میگردد می باشد.    یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت میگردد می باشد. یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا…ادامه خبر

Enter your keyword