مالیات

یکی از دغدغه های مهم صاحبان مشاغل حقیقی و حقوقی رسیدگی به امور مالیاتی شان است. پرداخت مالیات امری قانونی است اما با انجام تمهیدات لازم و دنبال کردن مسیر صحیح می توان از پرداخت مالیات های غیر عادلانه و یا جرایم مالیاتی  اجتناب کرد.

قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی در حال تغییر و افزایش هستند و تطابق با آن و نیز آماده سازی گزارشات، ارائه اطلاعات مهم برای مقامات مالیاتی به زبان تخصصی  بسیار زمانبر است . استفاده از خدمات مالیاتی حساب پردازان معاصر ماندگار در سازمان شما یک صرفه جویی زمانی را آشکار می نماید. در واقع حساب پردازان معاصر ماندگار بعنوان مکمل مجموعه شما آمده است تا شما را در این مهم یاری رساند.

مشتریان می تواند خدمات مالیاتی مربوط به نیازهای خود به شرح ذیل را از این مجموعه مطالبه کنند:

 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی (عملکرد)
 • مالیات بر درآمد حقوق
 • مالیات سهام
 • مالیات ارث
 • مالیات اشخاص حقیقی
 • مالیات اجاره
 • دادخواهی مالیاتی
 • ساختار مالیات ادغام و ترکیب
 • مالیات شرکتهای بین المللی
 • مالیات مشاغل
 • خدمات مالیاتی خارج از کشور
 • ممیزی مالیاتی
 • مالیات بر ارزش افزوده

Enter your keyword