دیدگاه های عدم اطمینان و خطرات چندگانه و متقابل برای خاور میانه و همسایگانش

صندوق بین المللی پول مطرح کرد:

“دیدگاه های عدم اطمینان و خطرات چندگانه و متقابل برای خاور میانه و همسایگانش.”

 

  • کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه می توانند از قیمت های نفت خام در سال ۲۰۱۹ بهره مند شوند، اما عدم اطمینان منطقه ای بر رشد اقتصادی آنها تاثیر می گذارد.
  • گزارش جدیدی از صندوق بین المللی پول کشورهای منطقه MENAP را تشویق می کند تا اصلاحات بیشتری را در اقتصادهایشان جهت رهایی از وابستگی به نفت انجام دهند.
  • افزایش قیمت نفت می تواند تصمیمات صادرکنندگان نفت را برای ادامه اصلاحات تضعیف کند.

آخرین دیدگاه اقتصادی منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول به منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAP) هشدار می دهد که “ریسک های چندگانه و به هم تنیده ، بر چشم انداز منطقه MENAP سایه افکنده است”.

هشدارهای بیان شده در این گزارش شامل : “پیش بینی تشدید شرایط مالی جهانی است ، تشدید تنش های تجاری که می تواند بر رشد جهانی و به کلیدی ترین شرکای تجاری MENAP آسیب برساند ، سوء استفاده های ژئوپلیتیکی و نزاع های ناشی از درگیری های منطقه ای” است.

این صندوق می گوید که این خطرات می تواند موجب بدتر شدن ضعف بازار مالی و عدم انعطاف بیشتر آن شود، “تشدید چالش های تامین مالی برای کشورهای با سطوح بالای بدهی یا نیاز زیاد به سرمایه اضافه جهت بازپرداخت بدهی”.

کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه به طور سنتی به صادرات نفت به عنوان منبع درآمد دولت متکی هستند. نوسان در بازارهای نفت و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث شده است که تعدادی از کشورها، به ویژه در حوزه خلیج فارس، به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود و عدم اتکا به نفت و ایجاد فعالیت های بیشتر در سایر بخش های اقتصادی خود باشند. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش از دیدگاه منطقه MENAP، کشورها را به انجام اصلاحات بیشتر تشویق کرده است.

صندوق بین المللی پول گفت: “چشم انداز و خطرات رو به افزایش نیاز به تشدید تلاش برای افزایش رشد درسطوح مختلف را برجسته می کند در حدی که شغلهای کافی برای بهره مندی همه فراهم شود. در این زمینه، کشورها باید دسترسی به منابع مالی، تقویت حکومتداری، بهبود نتایج آموزش و افزایش انعطاف پذیری بازار کار، به ویژه در شورای همکاری خلیج (GCC) را گسترش دهند. ”

صندوق بین المللی پول گفت: برای اطمینان از این که تعدیلات مالی آینده به مثابه رشد و ترقی مطلوب است، لازم است که کشورها هزینه های “افزایش رشد ، سرمایه گذاری با کیفیت بالا در سرمایه های انسانی و زیرساخت های فیزیکی را در اولویت قرار دهند. ” همچنین از حرکت به ساختار مالیاتی پیشرفته تر برای گوناگونی درآمد پایگاه های دولتی حمایت کرد.

جهاد آزور، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول معتقد است که گزارش MENAP در میان چشم انداز رشد جهانی نامشخص است .

وی معتقد است “وضعیت جهانی در شرایط ریسکی متغییر است.وی افزود: “اگر چه ما هنوز از رشد بالایی برخوردار هستیم، اما این رشد فلاکت است.”

قیمت نفت

علیرغم هشدارهای صندوق بین المللی پول، چشم انداز رشد صادرکنندگان و وارد کنندگان نفت در منطقه MENAP به نظر انعطاف پذیر است ، حتی با وجود تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بعنوان تولید کننده عمده نفت که اخیر کمی از آن کاهش یافت.

صندوق بین المللی پول گفت: ” به طور کلی، به رغم چشم انداز به مراتب ضعیف تر از ایران با توجه به تحریم های مجددا، کشورهای صادر کننده نفت در سال ۲۰۱۸ رشد ۱٫۴ درصدی دارند و در سال ۲۰۱۹ رشد ۲ درصد خواهند داشت. ”

در عین حال، در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان، انتظار می رود که در سال ۲۰۱۸ به رشد ۲٫۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ به رشد ۳ درصد برسند. صندوق بین المللی پول گفت: این به دلیل پایه ریزی در بهبودی فعالیت های غیر نفتی، که از طریق تسریع روند تثبیت مالی و افزایش تولید نفت افزایش می یابد، صورت گرفته است..

به طور مشکلی، اگر قیمت های نفت همچنان افزایش یابد، همان طور که صندوق پیش بینی کرده، می تواند ادامه اصلاحات توسط صادرکنندگان نفت را تضعیف کند، در حالی که فشار بر واردکنندگان نفت را تشدید می کند.

گفته می شود که کشورهای وارد کننده نفت در منطقه MENAP (شامل مصر، لبنان، مراکش، پاکستان، سوریه و تونس، و غیره) انتظار می رود با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد آنها ۴٫۵ درصدی است، این رشد نزول کرده و در سال ۲۰۱۹ به ۴ درصد برسند.

صندوق بین المللی پول گفت: “با این حال، رشد ناچیز است، حدود سه چهارم کشورهای وارد کننده نفت انتظار می رود کمتر از ۵ درصد در میان مدت رشد کنند، که برای رسیدگی به چالش های اشتغال منطقه و نیازهای توسعه بسیار پایین است”.

Related Posts

#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…Read more
#بخشنامه_گمرکی  شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد  🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد 🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل…Read more

Enter your keyword