انتشار خبرنامه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

خبرنامه جدید استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط(IFRS for SMEs) برای ماه مارس ۲۰۱۸ به تازگی منتشر شده است.
این خبرنامه شامل موضوعهای زیر است:
• آخرین تغییرها در بخشهای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط،
• به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط در پاپوا گینه نو،
• گزارش وضعیت ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط.
برای مطالعه این نسخه و دیگر نسخه های خبرنامه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes کلیک کنید.

 

همراهان گرامی
ما را از طریق کانال اینستاگرام و صفحه لینکدین به آدرس های ذیل دنبال کنید:

https://www.instagram.com/hpmmgroup/

https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134/

Related Posts

#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…Read more
#بخشنامه_گمرکی  شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد  🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد 🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل…Read more

Enter your keyword