انتشار چشم انداز فدراسیون بین المللی حسابداران در مسیر پیش رو

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی به موسسه گیبسون دان(Gibson Duun) که یک بنگاه حقوقی جهانی برجسته است، ماموریت داد تا یک گزارش تحلیلی مستقل کمی و کیفی از پاسخهای عمومی ارسال شده به سند مشورتخواهی منتشر شده توسط گروه نظارت (MG) با عنوان «تقویت راهبری و نظارت هیئتهای تدوینگر استانداردهای بین المللی مربوط به حسابرسی در جهت منافع همگانی»، تهیه کند.
پاسخهای زیادی از ذینفعان در سراسر جهان دریافت شد.
• ۱۷۹ پاسخ از سرمایه گذاران، تدوینگران استاندارد، حسابرسان دولتی، مراجع انتظام بخشی، محققان، اشخاص حقیقی، بنگاه های حسابداری و سازمانهای حرفه ای از حوزه های گسترده جغرافیایی دریافت شده بود.
• در هر مشورتخواهی باید پاسخ همه پاسخ دهندگان مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که پاسخهای ۷۴ سازمان حرفه ای حسابداری که شامل۴۱ درصد از کل پاسخ دهندگان هستند، برای تحلیل کافی به نظر می رسید. قابل ذکر است، زمانی که پاسخهای این سازمانهای حسابداری از تجزیه وتحلیل حذف شد، نتایج کلی گزارش بدون تغییر باقی ماند.
تحلیل موسسه گیبسون دان، نشان دهنده تفاوتهایی در اظهارنظرهای دریافتی از سراسر حوزه های جغرافیایی و گروههای ذینفعان، در زمینه پیشنهادهای مهم بود، اما چندین نتیجه کلی و مهم را شامل می شد:
• به طور کلی، پاسخ دهندگان اساس سند مشورتخواهی را مورد انتقاد قرار دادند، به این معنی که نگرانیهای عمده ای در رابطه با فرایند جاری تدوین استاندارد وجود دارد. به علاوه، آنها ابراز نگرانی کردند که هنوز چارچوب منافع همگانی برای ارزیابی تغییر، منتشر نشده و مورد توافق قرار نگرفته است.
• به طور کلی، پاسخ دهندگان درخصوص تغییرات گسترده تر در زمینه راهبری که به وسیله سند مشورتخواهی پیشنهاد شده، دچار تردید بودند.
• پاسخ دهندگان برای برخی از تغییرهای عملیاتی پیشنهادشده در سند مشورتخواهی، پشتیبانی قابل توجه خود را اعلام کردند.
فدراسیون بین المللی حسابداران پس از مرور دقیق گزارش، دیدگاه های زیر را منتشر کرد:
قبل از اینکه هرکدام از تغییرهای پیشنهادی گسترده تر در زمینه راهبری قابل ارزیابی صحیح باشند، باید پشتیبانی و موافقت گسترده درباره چارچوب منافع همگانی حاصل شود.
دستیابی به توافق درباره پیشنهادهایی که ممکن است تاثیر جهانی درخورتوجهی داشته باشند، نه تنها به شایستگی پیش نویس، بلکه به چگونگی هدایت فرایند نیز بستگی دارد. یک رویکرد جدید مشارکت چندگانه ذینفعان موردنیاز است.
تغییر و انتقال ممکن است باعث اختلال و ریسک قابل توجهی شود که باید کاهش یابد.
مراحل بهبود فرایندهای عملیاتی ممکن است و باید به سرعت انجام شود.
فدراسیون بین المللی حسابداران در نظر دارد برای دستیابی به یک رویکرد تجدیدنظر شده برای بهبود فرایند تدوین استاندارد که پاسخگوی بازخوردهای ذینفعان باشد، با همه ذینفعان مشارکت فعال داشته باشد و این رویکرد باید:
• بر مبنای یک چارچوب منافع همگانی بنا شود که باید به عنوان اولین گام فرایند، مورد توافق قرار بگیرد.
• تحت هدایت گروهی متشکل از ذینفعان مختلف باشد.
• برای حداقل سازی ریسک و اختلال طراحی شده باشد.
• بر ایجاد پیشرفتهای عملیاتی موارد توافق، تمرکز داشته باشد.
فدراسیون بین المللی حسابداران از پاسخ ذینفعان به دیدگاه های بالا استقبال می کند.

 

همراهان گرامی
ما را از طریق کانال اینستاگرام و صفحه لینکدین و تلگرام به آدرس های ذیل دنبال کنید:

https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134/

https://www.instagram.com/hpmmgroup

https://t.me/HPMMGroup

Related Posts

#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…Read more
#بخشنامه_گمرکی  شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد  🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد 🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل…Read more

Enter your keyword