ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۳۵۳۸۷/د

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۳۵۳۸۷/د

در خصوص امکان تقسیط بدهی مالیاتی خودرو های لوکس و مالیات منازل مسکونی و باغ ها و ویلاهای گران قیمت تا ۶ ماه و تفویض اختیار تقسیط به مدیران کل استان ها

Read more
ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۲۲/۳۴۲۲۵/د

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۲۲/۳۴۲۲۵/د

در خصوص اطلاع رسانی در خصوص پیامک های غیرمعتبر به مودیان مالیاتی 🔺مودیان محترم مالیاتی جهت پرداخت مالیات مربوط به نقل و انتقال خودرو به هیچ عنوان از طریق سایت های غیرمجاز و سودجو اقدام ننمایند 🔺صرفا از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir اقدام به پرداخت مالیات خود نمایند […]

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۹۰۲

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۹۰۲

در خصوص اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره ۵۲۴؍۹۳؍۲۰۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌ شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، ابطال می شود

Read more

Enter your keyword