بطور کلی خدمات این شرکت را می توان به ۶ بخش اصلی ذیل تقسیم نمود

مالیات

مالیات

یکی از دغدغه های مهم صاحبان مشاغل حقیقی و حقوقی رسیدگی به امور مالیاتی شان است. پرداخت مالیات امری قانونی است اما با انجام تمهیدات لازم و دنبال کردن مسیر صحیح می توان از پرداخت مالیات های غیر عادلانه و یا جرایم مالیاتی اجتناب کرد.

Read More
مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیر مالی در اتخاذ تصمیم های بلند مدت و کلان شرکت باید به نوع سرمایه گذاری و راهکارهای تامین منابع مالی آن توجه ویژه نماید و همواره دارای برنامه ریزی درست و دقیقی باشد و به نکات عمده از جمله حفظ و ارتقاء شرایط فعلی شرکت در جهت بهبود ، پرداخت هزینه های تامین سرمایه، سود سرمایه گذاری، زمان بهره برداری از سرمایه گذاری انجام شده و مخاطرات پیش روی فرآیند فعالیت بنگاه اقتصادی توجه ویژه داشته باشد.

Read More
ممیزی و طرح های مالی خاص

ممیزی و طرح های مالی خاص

در ممیزی، اطلاعات مالی باید بررسی و تائید شود. بسیاری از خدمات ممیزی به جهت الزامات قانونی شرکتها در ایران می باشد. ممیزی حقوقی ارزیابی جامع ترین ارائه اطلاعات مالی است. در مقابل، نقد و بررسی به طور کلی برای اطمینان از عملکرد مدیریت و به عنوان یک حداقل مورد نیاز از موسسات مالی برای پیشنهاد گسترش اعتبار است و در نهایت یک تحلیل بر مقبولیت و نسبت محدود شده است. در صورتهای مالی ممیزی شده بطور معمول ، تجزیه و تحلیل باید مورد بررسی قرار گیرد.

Read More
مشاوره

مشاوره

امروزه دسترسی به اطلاعات حسابداری دقیق و قابل اعتماد برای اخذ تصمیمات آگاهانه در مسیر رشد و توسعه حرفه ای برای هر کسب و کاری از ضروریات به حساب می آید. صاحبان مشاغل در هر سطح و زمینه ای برای پاسخگویی به سهامداران، مدیران و یا حتی شرکایشان نیاز به دسترسی به اطلاعاتی جامع و […]

Read More
حسابداری و منابع انسانی

حسابداری و منابع انسانی

موسسه حساب پردازان معاصر ماندگار با توجه به رشد سریع کسب و کار بر نوآوری و فن آوری حسابداری تمرکز کرده است و مدیریت موفقیت خود را با ساخت سیستم های مقیاس پذیر برای ارزیابی با الزامات رشد در نظر گرفته است. این شرکت با توجه به استراتژیهای توسعه ، پتانسیل اداره کردن و انجام خدمات […]

Read More
آمار

آمار

برای به سرانجام رساندن برنامه های کسب و کار و استفاده بهینه از مشاوره های مدیریتی در امور مالی همواره نیاز است که تحلیل های آماری بسیار دقیقی از داده ها در اختیارمان باشد. مشتریان می تواند خدمات آماری متناسب با موارد حسابداری مربوط به نیازهای خود به شرح ذیل را از این مجموعه مطالبه […]

Read More

Enter your keyword