صنعت نفت و گاز به عنوان اصلی ترین صنعت کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. نوسانات دایمی قیمت بازار، پیشرفت روزانه تکنولوژی های اکتشاف، حفاری و استخراج، مناسبات پیچیده مالی سازمان ها و مراکز صنعتی مربوطه، انجام بسیاری از امور از طریق برون سپاری همه و همه باعث می شوند نفت و گاز و صنایع وابسته آن نیاز شدیدی به بهره گیری از خدمات و مشاوره تخصصی در زمینه امور مالی داشته باشند.

هرگونه فعالیت مربوط به نفت و گاز که داشته باشید؛ از اکتشاف تا استخراج، از حفاری تا انتقال، از ممیزی تجهیزات نفت و گاز تا مسیرسازی بین کشورها باید بدانید که نیاز به راهنمایی های تخصصی مالی دارید و در این مسیر حساب پردازان معاصر ماندگار بهترین همراه شما خواهد بود.

خدماتی که می توانید از ما انتظار داشته باشید:

  • تمامی امور حسابداری
  • ممیزی های داخلی ، عملیاتی ، عملکرد
  • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
  • امور مربوط به ارزش افزوده
  • گزارشگری مالی
  • مشاوره های سرمایه گذاری
  • مدیریت هزینه
  • ارزیابی پروژه های جدید

Enter your keyword