تغییرات مداوم در قوانین، الزامات محدودکننده دنیای سرمایه، ملاحظات مدیریت ریسک، پویایی روزانه تکنولوژی، جو کاهش بهره های بانکی و نیاز به گزارشگری های پیشرفته تنها چند نمونه از مشکلاتی هستند که موسسات پولی ، مالی و اعتباری با آن مواجه هستند ؛ از طرف دیگر این موسسات پیوسته تحت فشار الزام به سوددهی و رشد هستند. ما به تمام موسسات پولی ، مالی و اعتباری شامل بانک، صرافی، صندوق های قرض الحسنه، موسسات اعتباری کمک می کنیم تا بتوانند با پیچیده ترین قسمتهای امور مالیشان به ساده ترین شکل مواجه شوند.

در این راستا حساب پردازان معاصر ماندگار خدمات زیر را ارائه می دهد:

 • مشاوره در تمام زمینه های بانکداری از جمله اعطای وام و تسهیلات، مشتری مداری در بانکداری
 • مشاوره در امور مربوط به دنیای سرمایه، سرمایه گذاری و مدیریت آن
 • تامین منابع مالی و نقدینگی
 • رتبه بندی مشتریان
 • ارزیابی در کنترل های داخلی
 • تجدید نظر در ساختار سرمایه
 • اجرای استانداردهای حسابداری و گزارشگری بین المللی پذیرفته شده در حسابداری IFRS
 • شرکت آزمایی
 • حاکمیت شرکتی
 • انواع ممیزی از جمله داخلی، قانونی، و عملیاتی
 • تمام خدمات مرتبط با امور مالیاتی
 • گزارشگری مالی
 • برنامه ریزی مالی
 • مطالعات امکان سنجی
 • مدیریت ریسک

Enter your keyword