انتشار خبرنامه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

انتشار خبرنامه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

انتشار خبرنامه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

خبرنامه جدید استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط(IFRS for SMEs) برای ماه مارس ۲۰۱۸ به تازگی منتشر شده است.
این خبرنامه شامل موضوعهای زیر است:
• آخرین تغییرها در بخشهای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط،
• به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط در پاپوا گینه نو،
• گزارش وضعیت ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط.
برای مطالعه این نسخه و دیگر نسخه های خبرنامه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes کلیک کنید.

 

همراهان گرامی
ما را از طریق کانال اینستاگرام و صفحه لینکدین به آدرس های ذیل دنبال کنید:

https://www.instagram.com/hpmmgroup/

https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134/

در این زمینه

Enter your keyword