#بخشنامه_وزارت_صمت شماره ۶۰/۲۵۲۱۴۶ در خصوص تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه مدیریت ارز در تجارت خارجی و تکالیف دستگاه‌هایی اجرایی تا پایان سال ۹۸

#بخشنامه_وزارت_صمت
شماره ۶۰/۲۵۲۱۴۶

در خصوص تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه مدیریت ارز در تجارت خارجی و تکالیف دستگاه‌هایی اجرایی تا پایان سال ۹۸

🔹 برگشت ارز حاصل از صادرات
🔹 عدم برگشت ارز حاصل از صادرات با تشخیص و اعلام بانک مرکزی قاچاق ارز محسوب می شود
🔹 تشکیل کمیته تخصیص ارز
ورود اسکناس ارز به هر میزان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و گمرک در و دستگاه های امنیتی و انتظامی حق ممانعت ندارند و هرگونه ممانعت تخلف اداری محسوب می شود
🔹 خرید و فروش ارز صرفاً در صرافی ها

 

تمدید_مصوبه_شورای_عالی_هماهنگی_اقتصادی

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword