صندوق بین المللی پول: مبارزه ایران با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نیست

صندوق بین المللی پول: مبارزه ایران با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نیست

صندوق بین المللی پول: مبارزه ایران با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نیست

صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گام های بزرگی را برداشته اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتر کند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین المللی به دلیل تحریم ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه کند؛ ضمن اینکه در تامین مالی بودجه با چالش کمتری روبرو شود.

توسعه بازار بدهی و سرمایه

صندوق بین المللی پول در گزارش خود عنوان می کند که انتشار اوراق قرضه دولتی در ۳ دولت اخیر ایران به خود شتاب گرفته و اسناد خزانه اسلامی بیشترین سهم را در انتشار اوراق قرضه دولتی به خود اختصاص داده است.

قانون انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۹۹۷ میلادی، قانون تسهیل تولید رقابتی و بهبود نظام مالی در سال ۲۰۱۵ میلادی و نیز قوانین بودجه ای سالانه، بستری های قانونی را بمنظور انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران فراهم کرده اند.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول به توسعه بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران اشاره شده است و اقتصاد کلان و ثبات مالی به عنوان عوامل حیاتی برای ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران ایفای نقش خواهند کرد که علت آن به فقدان دسترسی به بازارهای بین المللی و کمبود سرمایه گذاران نهادی است که می تواند مانع توسعه بازار پربازده شود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که برخی از پایه های اصلی که برای توسعه بازار اوراق قرضه دولتی اولیه و ثانویه پربازده باید در نظر گرفته شود عبارت است از چارچوب قانونی مستحکم، مدیریت بدهی شفاف و مشخص و اجرای استراتژی که پیش بینی و شفافیت مناسب را در نظام های مرتبط با تجارت، تسویه حساب و پرداخت فراهم کند، بازار طراحی شده بر اساس سیاست پولی، فضای تجاری غیر تحریف شده، مالیات گذاری ابزارهای مالی، شیوهای فروش پربازده و بازار محور، ترکیب بانک ها و سرمایه گذاران نهادی چه در بُعد بین المللی و داخلی و تنوع بخشی بر روی سرمایه گذاران.

این نهاد بین المللی به ایران توصیه کرد که استراتژی مدیریت بدهی سالم به عنوان کلیدی برای مدیریت پربازده و پایدار بدهی عمومی است. مقامات ایرانی باید یک استراتژی مدیریت بدهی را توسعه دهند و آن را عمومی کنند تا به ایجاد اعتماد در میان سرمایه گذاران و در نهایت به کمتر شدن هزینه های وام گرفتن کمک کند. همچنین استراتژی مدیریت بدهی می تواند از طریق برنامه وام گرفتن سالانه عملیاتی شود.

صندوق بین المللی پول به ایران توصیه می کند که مقامات ایرانی نیاز به توسعه یک استراتژی شفاف بمنظور بازبینی دقیق معوقات باقی مانده خود به عنوان بخشی از برنامه سالانه بدهی و وام گرفتن هستند. بازار پول نقد فعال در ایران به طرز قابل توجهی به توسعه بازار اوراق قرضه دولتی با عملکرد بالا کمک می کند. چارچوب سیاست پولی بر پایه بازار، بازدهی سیاست پولی را بهبود و به توسعه بازارهای پول و اوراق قرضه کمک می کند.

سرمایه گذاران اصلی در حال حاضر در اوراق قرضه دولتی ایران از تنوع بالایی بر خودردار نیستند و در میان مدت، معرفی شبکه ای از تجار اصلی یا بازیگران بازار می تواند به تنوع سرمایه گذاران و ایجاد بازارهای نقدی بیشتر و عمیق تر کمک کند. بمنظور تنوع بخشی در سرمایه گذاران و تقاضای پایدار در فروش اسناد خزانه از طریق مزایده، مقامات ایرانی می توانند شاخص های اوراق بهادار بین المللی در بلند مدت را هدف گذاری کنند.

توسعه صادرات غیر نفتی ایران

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که سهام نسبتا پایین صادرات نفتی ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشور حاکی از اقتصاد تقریبا بزرگ و متنوع شدن آن دارد. در حال حاضر صادرات کالاهای ایرانی بیشتر از میانگین کشورهای واقع در منطقه مِنا است؛ اما بیشتر این کالاها مرتبط با بخش نفتی ایران هستند. در حال حاضر صادرات منابع طبیعی ایران تقریبا ۵۳ درصد از مجموع صادرات این کشور را به خود اختصاص می دهد؛ اما فقط ۱۲٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود تخصیص می دهد.

ایران به دلیل تحریم ها با کشورهای معدودی روابط تجاری دارد و صادرات نفتی و غیر نفتی این کشور بیشتر به منطقه آسیا است. ایران در صورت افزایش صادرات غیر نفتی خود نیاز به توسعه و تنوع بخشی تجارت خود با شرکای تجاری بیشتر است و هدف این کشور در برنامه توسعه ششم تا سال ۲۰۲۰ میلادی رسیدن به سهم ۱۵ درصدی از صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی خود است.

صندوق بین المللی پول برای بهبود توسعه صادرات غیر نفتی ایران توصیه می کند که ارتقاء رقابتی شدن صادرات به عنوان کلیدی برای صادرات غیر نفتی در جهت رشد و تنوع بخشی آن محسوب می شود. همچنین جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به افزایش صادرات بخش خصوصی برای توسعه و بالابردن فناوری های لازم در این حوزه کمک می کند.

از طرفی ایران با کاهش موانع اداری خود در حوزه تجارت و نیز توافقات تجاری دو جانبه و چند جانبه می تواند به دسترسی بازارهای بین المللی به شرکت های ایرانی کمک کند.

ایران در حذف فاصله جنسیتی گام های بسزایی را برداشته است و شاخص های آموزش و درمانی گواه این مطلب هستند. علیرغم این دستاوردها، مشارکت زنان در بازار کار ایران همچنان پایین است. از طرفی هم جمعیت زنان تحصیلکرده ایرانی نشان دهنده رشد منابع با استعداد و زمینه سازی آن برای کسب بهره بری است.

چرا مشارکت زنان در بازار کار ایران پایین است؟

صندوق بین المللی به برخی از موانع پیش روی زنان در بازار کار ایران در گزارش خود اشاره می کند. از جمله آنها سطح پایین اشتغالزایی در ایران بخصوص در بخش خصوصی است که فرصت پیدا کردن شغل را برای زنان محدود کرده است.

همچنین محدودیت های قانونی بر پایه جنسیت می تواند زنان را از مشارکت در بازار نیروی کار ایران باز دارد. واقعیت این است که زنان اغلب درآمد کمتری نسبت به مردها دارند و این موضوع می تواند کاهش انگیزه را برای زنان در ملحق شدن به بازار کار به دنبال داشته باشد. مسئولیت های شخصی و خانوادگی زنان را در ایران از پیدا کردن اشتغال رسمی باز داشته است. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که کاهش هزینه ها برای زنان بمنظور پیوستن به بازار کار می تواند رشد بلند مدت را در اقتصاد ایران افزایش دهد.

پیشگیری از فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم در ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش خود عنوان می کند که ایران در سال های اخیر تلاش های قابل توجهی را در جهت به روز رسانی قوانین ضد پولشویی نهادی و پارلمانی خود و نیز مبارزه با فاینانس تروریسم کرده است.

ایران بخشی از گروه کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل است و تلاش بیشتر برای منطبق کردن آن با توجه به قوانین داخلی خود و اجرای این کنوانسیون لازم است. مبارزه با فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم می تواند اقتدار بخش مالی ایران را افزایش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع تسهیل روابط با سیستم بانکداری بین المللی را برای ایران به دنبال دارد و در نهایت ضامن منابعی است که می تواند رشد اقتصادی احتساب شده را پشتیبانی کند.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی توصیه می کند که چارچوب کارآمد ضد پولشویی و فاینانس تروریسم به مقابله جرائم مالی کمک می کند و بستر را برای ایران در یکپارچه سازی مجدد با سیستم مالی و تجارت بین الملل فراهم می کند؛ ضمن اینکه توسعه مکانیزم ها برای بالا بردن شفافیت و به موقع در دسترس بودن اطلاعات مالکیت صحیح از اشخاص حقوقی در ایران ایجاد شده است.

صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گام های بزرگی را برداشته اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتر کند.

 

در این زمینه

#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…ادامه خبر
#بخشنامه_گمرکی  شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد  🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد 🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل…ادامه خبر

Enter your keyword