#بخشنامه_سازمان_تامین_اجتماعی شماره ۲۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ در خصوص حمایت سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید به منظوربهبودفضای کسب وکار وتقویت توانمندی های داخلی

#بخشنامه_سازمان_تامین_اجتماعی
شماره ۲۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
در خصوص حمایت سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید به منظوربهبودفضای کسب وکار وتقویت توانمندی های داخلی

بخشنامه_سازمان_تامین_اجتماعی_جهت

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ  ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت  میگردد می باشد.    یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت میگردد می باشد. یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا…ادامه خبر

Enter your keyword