ابلاغیه شماره ۲۳۰/۱۲۵۷۰ / د

#اخبارمالیاتی

ابلاغیه شماره ۲۳۰/۱۲۵۷۰ / د
در خصوص ؛

۱️⃣ تسریع در قطعیت مالیات سال ۹۶ خصوصا مودیان متقاضی بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

۲️⃣ بلامانع بودن پرداخت درصد بیشتر نسبت به درصدهای مقرر در دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع جهت قطعی نمودن مالیات سال ۱۳۹۷

۳️⃣ اصلاح بند ۷ دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۹۸ تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۷ مبنی بر پذیرش آخرین اقدام مودی

در این زمینه

#مجلس #ارزش_افزوده  شیوه نامه  شماره ۴۷۹۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ پاسخ به استعلام نماینده مجلس از اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول مالیات ارزش افزوده بر حمل و نقل ترانزیتی در داخل کشور

#مجلس #ارزش_افزوده شیوه نامه شماره ۴۷۹۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ پاسخ به استعلام نماینده مجلس از اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول مالیات ارزش افزوده بر حمل و نقل ترانزیتی در داخل کشور

#مجلس #ارزش_افزوده شیوه نامه شماره ۴۷۹۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ پاسخ به استعلام نماینده مجلس از اداره…ادامه خبر
#دستورالعمل_وزارت_صمت  شماره ۶۰/۱۵۴۴۱۸ درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ #ارز از کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که گروه کالایی آن از یک به دو تغییر کرده است

#دستورالعمل_وزارت_صمت شماره ۶۰/۱۵۴۴۱۸ درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ #ارز از کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که گروه کالایی آن از یک به دو تغییر کرده است

#دستورالعمل_وزارت_صمت شماره ۶۰/۱۵۴۴۱۸ درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ #ارز از کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰…ادامه خبر

Enter your keyword