#دستورالعمل_وزارت_صمت شماره ۶۰/۱۳۲۶۱۸ در خصوص دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری جهت تسریع هرچه بیشتر از سوی وزارت صمت ابلاغ شد

#دستورالعمل_وزارت_صمت
شماره ۶۰/۱۳۲۶۱۸
در خصوص دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری جهت تسریع هرچه بیشتر از سوی وزارت صمت ابلاغ شد

◀️از آنجایی که یکی از برنامه های مهم دولت در سال جاری کمک به امر پذیرش شرکت های متقاضی ورود به بازار سرمایه می باشد،رویه اجرایی دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجاری جهت اطلاع رسانی به متقاضیان از سوی معاونت امور طرح و برنامه وزارت صمت طی نامه ای در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اطلاع رسانی به ذی نفعان قرار گرفت.

دستورالعمل_اجرایی_ثبت_تبدیل_شرکت_های_تجاری

در این زمینه

#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی  شماره ۲۶۶۰۱/۲۳۵/د  در خصوص بارگذاری اطلاعات صادرکنندگان که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده اند در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی

#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی شماره ۲۶۶۰۱/۲۳۵/د در خصوص بارگذاری اطلاعات صادرکنندگان که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده اند در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی

#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی شماره ۲۶۶۰۱/۲۳۵/د در خصوص بارگذاری اطلاعات صادرکنندگان که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ تا…ادامه خبر
#دستورالعمل_سیستمی  شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۵ در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم

#دستورالعمل_سیستمی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۵ در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم

#دستورالعمل_سیستمی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۵ در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی…ادامه خبر

Enter your keyword