درخواست برای پاسخ به مشورتخواهی کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا (EC) در ۲۱ مارس ۲۰۱۸ یک پرسشنامه برای بررسی تناسب چارچوب اتحادیه اروپا برای گزارشگری عمومی به وسیله شرکتها را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد که فرصت ارسال نظرها تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸ تعیین شد.

هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) و میشل پرادا (Michel Prada) رئیس بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به مشورتخواهی کمیسیون اروپا درباره بررسی تناسب چارچوب اتحادیه اروپا برای گزارشگری عمومی به وسیله شرکتها پاسخ داده اند و از زیرمجموعه های خود خواسته اند تا به این پرسشنامه پاسخ دهند.
برای مطالعه پاسخ هوگرورست و پرادا به مشورتخواهی کمیسیون اروپا https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/iasb-and-ifrs-foundation-chairmen-urge-constituents-to-respond-to-ec-consultation کلیک کنید.

 

همراهان گرامی
ما را از طریق کانال اینستاگرام و صفحه لینکدین به آدرس های ذیل دنبال کنید:

https://www.instagram.com/hpmmgroup/

https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134/

در این زمینه

#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…ادامه خبر
#بخشنامه_گمرکی  شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد  🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد 🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل…ادامه خبر

Enter your keyword