#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ  ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت  میگردد می باشد.    یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت میگردد می باشد. یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت میگردد می باشد. یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

ادامه خبر
#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۳ در خصوص حکم مقرر در جزء بند ه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در رابطه با ؛ محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۳ در خصوص حکم مقرر در جزء بند ه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در رابطه با ؛ محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۳ در خصوص حکم مقرر در جزء بند ه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در رابطه با ؛ محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

ادامه خبر
ابلاغ شیوه نامه ی مورخ ۱۸/ ۲/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با ؛  نحوه رسیدگی به خرید های ارزی سوداگرانه برخی اشخاص

ابلاغ شیوه نامه ی مورخ ۱۸/ ۲/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با ؛ نحوه رسیدگی به خرید های ارزی سوداگرانه برخی اشخاص

ابلاغ شیوه نامه ی مورخ ۱۸/ ۲/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با ؛ نحوه رسیدگی به خرید های ارزی سوداگرانه برخی اشخاص شیوه_نامه_رسیدگی_به_خرید_های_ارزی

ادامه خبر
دستورالعمل جدید گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا

دستورالعمل جدید گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا

دستورالعمل جدید گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع «اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل ارز آنها تأمین شده و مشکل مالکیت ندارد» را در قالب دستور العمل جدید برای جلوگیری از رسوب کالا ابلاغ کرد. مهرداد جمال ارونقی در بخشنامه‌ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و […]

ادامه خبر
#بخشنامه_سازمان_تامین_اجتماعی شماره ۲۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱  در خصوص حمایت سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید به منظوربهبودفضای کسب وکار وتقویت توانمندی های داخلی

#بخشنامه_سازمان_تامین_اجتماعی شماره ۲۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ در خصوص حمایت سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید به منظوربهبودفضای کسب وکار وتقویت توانمندی های داخلی

#بخشنامه_سازمان_تامین_اجتماعی شماره ۲۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ در خصوص حمایت سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید به منظوربهبودفضای کسب وکار وتقویت توانمندی های داخلی بخشنامه_سازمان_تامین_اجتماعی_جهت

ادامه خبر

Enter your keyword