#حسابرسی_داخلی  چارچوب کوبیت ۲۰۱۹  کمکی به بهبود عملیات سازمان  تغییرات کوبیت ۵وکوبیت ۲۰۱۹ تنظیم کننده : علیرضا قاسمی

#حسابرسی_داخلی چارچوب کوبیت ۲۰۱۹ کمکی به بهبود عملیات سازمان تغییرات کوبیت ۵وکوبیت ۲۰۱۹ تنظیم کننده : علیرضا قاسمی

#حسابرسی_داخلی چارچوب کوبیت ۲۰۱۹ کمکی به بهبود عملیات سازمان تغییرات کوبیت ۵وکوبیت ۲۰۱۹ تنظیم کننده : علیرضا قاسمی کوبیت_چارچوبی_است_که_برای_حمایت

ادامه خبر
#اخبارحرفه  صورتهای مالی نمونه بر اساس آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری   لازم الاجرا از اول فروردین ۱۳۹۸

#اخبارحرفه صورتهای مالی نمونه بر اساس آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری لازم الاجرا از اول فروردین ۱۳۹۸

#اخبارحرفه صورتهای مالی نمونه تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری لازم الاجرا از اول فروردین ۱۳۹۸ ۴_۵۹۰۲۱۱۹۶۴۱۲۷۴۱۲۳۶۰۰

ادامه خبر
قراردادهای زیانبار؛ در یک نگاه

قراردادهای زیانبار؛ در یک نگاه

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)، پیشنهادی را مطرح کرده است تا مشخص کند که در استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۷ (IAS 37)، بنگاه‌ها در ارزیابی اینکه آیا یک قرارداد زیانبار است، نه تنها هزینه‌های افزایشی، بلکه باید همه هزینه‌هایی را که به‌طور مستقیم به قرارداد مربوط است، در نظر بگیرند. هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)، پیشنهادی […]

ادامه خبر
روز بین المللی حسابداری مبارک

روز بین المللی حسابداری مبارک

روز بین المللی حسابداری مبارک ۱۰ نوامبر روز بین المللی حسابداری است. یک روز برای بازتاب در مورد آنچه یک حسابدار معنی می کند و یک فرصت عالی برای جشن گرفتن همه حسابداران. هر ساله در تاریخ ۱۰ نوامبر، ما به کار Luca Pacioli، “پدر حسابداری مدرن” احترام می گذاریم. ما همچنین به کسانی که […]

ادامه خبر
چک لیست مالیاتی چیست؟

چک لیست مالیاتی چیست؟

مالیات چیست ؟ مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که […]

ادامه خبر

Enter your keyword