#حسابرسی_داخلی  چارچوب کوبیت ۲۰۱۹  کمکی به بهبود عملیات سازمان  تغییرات کوبیت ۵وکوبیت ۲۰۱۹ تنظیم کننده : علیرضا قاسمی

#حسابرسی_داخلی چارچوب کوبیت ۲۰۱۹ کمکی به بهبود عملیات سازمان تغییرات کوبیت ۵وکوبیت ۲۰۱۹ تنظیم کننده : علیرضا قاسمی

#حسابرسی_داخلی چارچوب کوبیت ۲۰۱۹ کمکی به بهبود عملیات سازمان تغییرات کوبیت ۵وکوبیت ۲۰۱۹ تنظیم کننده : علیرضا قاسمی کوبیت_چارچوبی_است_که_برای_حمایت

ادامه خبر
#اخبارحرفه  صورتهای مالی نمونه بر اساس آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری   لازم الاجرا از اول فروردین ۱۳۹۸

#اخبارحرفه صورتهای مالی نمونه بر اساس آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری لازم الاجرا از اول فروردین ۱۳۹۸

#اخبارحرفه صورتهای مالی نمونه تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری لازم الاجرا از اول فروردین ۱۳۹۸ ۴_۵۹۰۲۱۱۹۶۴۱۲۷۴۱۲۳۶۰۰

ادامه خبر
قراردادهای زیانبار؛ در یک نگاه

قراردادهای زیانبار؛ در یک نگاه

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)، پیشنهادی را مطرح کرده است تا مشخص کند که در استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۷ (IAS 37)، بنگاه‌ها در ارزیابی اینکه آیا یک قرارداد زیانبار است، نه تنها هزینه‌های افزایشی، بلکه باید همه هزینه‌هایی را که به‌طور مستقیم به قرارداد مربوط است، در نظر بگیرند. هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)، پیشنهادی […]

ادامه خبر

Enter your keyword