#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۶۳ ابلاغ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۸/۶۳

ابلاغ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود

🔻در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا ارائه نشود ماخذ محاسبه، بهای روز تعلق مالیات است.

🔻مودیان مکلف به وصول دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی‌باشند

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword